Make your own free website on Tripod.com
จังหวัดสงขลา น้ำตกโตนงาช้าง ทะเลสงขลา นครหาดใหญ สะพานติณสูลานนท
จังหวัดสงขลา
น้ำตกโตนงาช้าง
ทะเลสงขลา
นครหาดใหญ
สะพานติณสูลานนท์
ประวัติและความเป็นมาของนครหาดใหญ
     บ้านโคกเสม็ดชุน เมื่อปี 2428 ปรากฎหลักฐานว่ามีชาวบ้านตั้งบ้านเรือน อยู่ที่ทำการไปรษณีย์ โทรเลข อยู่ที่
เชิงสะพานลอย เป็นบ้านของนายปลอด ปลูกอยู่ในเขตของบ้านโคกเสม็ดชุน และยังมีอีกหลายหลังตั้งอยู่ห่าง ๆกัน
ไปจนถึงที่ทำการสถานีตำรวจรถไฟ บริเวณบ้านโคกเสม็ดชุนมีต้นไม้ขึ้นอยู่หลายชนิด เช่น ต้นมะม่วง ต้นมะไฟ
ต้นตาลฯลฯ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวบ้าน ที่มักจะปลูกผลไม้พื้นบ้านไปกับการปลูกบ้านเรือนเสมอ
สภาพพื้นที่โดยรอบของบ้านโคกเสม็ดชุนในสมัยนั้น เป็นหนองเป็นบึง มีป่ารกร้างรอบพื้นที่บ้านของผู้คน แต่ก็ยัง
มีชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่น ๆ เช่นบ้านกลาง ขยับขยายย้ายถิ่นฐานไปบุกเบิกป่ารกร้างแห่งหนึ่ง (ปัจจุบันคือ บริเวณ
วัดโคกสมานคุณ ซึ่งสมัยนั้นเรียกว่า บ้านปลักขี้ใส่โพรง)

   นั่นก็เป็นสมัยอดีตแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมากแล้ว ปัจจุบันหาดใหญ่ถือว่าเป็นสวรรค์ของการจับจ่ายซื้อของ ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก
ต่างประเทศ เสื้อผ้า ภาชนะใส่ของคุณภาพดีที่ผลิตในประเทศ ผลไม้เมืองหนาว ผลไม้ตามฤดูกาลของไทย รวมทั้งสินค้าพื้นเมือง เช่น
มะม่วงหิมพานต์ ทุเรียนกวน ข้าวเกรียบ ตลอดจนของที่ระลึก หาซื้อได้ในบริเวณย่านร้านค้ากลางเมือง

   ที่นี่คือ แหล่งคือแหล่งบันเทิงชั้นดีของภาคใต้ ท่านจะพบกับความวิจิตรตระการตากับแสงสีเสียง ยามค่ำคืน จากดิสโก้ ไนท์คลับ ห้อง
อาหาร คาราโอเกะ อาบอบนวดโรงภาพยนต์ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป็นศูนย์กลางการค้าและการคมนาคมห่างจากสงขลา
30 กิโลเมตร และห่างจากชายแดนไทย มาเลเซีย 60
กิโลเมตร จึงเป็นเหมือนประตูที่ผ่านออกไปยังประเทศ
มาเลเซีย และสิงคโปร์ หาดใหญ่มีตัวเมืองที่ทัน สมัย ซึ่ง
ประกอบด้วยอาคารบ้านเรือนร้านค้าและโรงแรมมากกว่า
70 แห่ง ที่คอยต้นรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและ ชาว
ต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะเดินทางมาซื้อของที่ผลิตใน
และสินค้าต่างประเทศ และมาเที่ยวยามราตรีในตัวเมือง
ของนครหาดใหญ่

เว็ปไซด์ในหาดใหญ่ที่น่าสนใจ
www.hatyaitoday.com        เป็นเว็ปเกี่ยวกับหาดใหญ่ประวัติต่าง ๆ และอื่นๆ
www.mycomhadyai.com   เป็นเว็ปที่ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ราคาถูกมากครับ จริง ๆ
www.bangkokhatyai.com  เป็นเว็ปโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ครับ