Make your own free website on Tripod.com
นกน้ำเพลินตา สมิลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานติณ ถิ่นธุรกิจแดนใต
 


ของฝากจากจังหวัดสงขลา
    ข้าวเกรียบกุ้ง-ปลาของสงขลา เป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงในภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีน้ำบูดู เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กุ้งแก้ว ฯลฯ ซึ่งจะหาซื้อได้จากร้านค้าบริเวณถนนนครใน อำเภอเมือง

    รูปหนังตะลุง หนังตะลุงเป็นศิลปะพื้นบ้านของชาวภาคใต้มีการแสดงทั่วๆ ไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา การแสดงจะปลูกโรงและใช้รูปหนังตะลุงที่แกะจากหนังสัตว์ และโดยอาศัยแสงจากหลอดไฟฟ้าสะท้อนเป็นเงาๆ และใช้คนพากย์เป็นเรื่องราวต่างๆ รูปหนังตะลุงสามารถให้เป็นของที่ระลึกได้ ซึ่งจะหาซื้อได้ที่ร้านขายของที่ระลึกทั่วไป

    ผ้าพื้นเมืองเกาะยอ เป็นผ้าพื้นเมืองจังหวัดสงขลา ทอด้วยมือ ลายเส้นละเอียดสวยงามและมีความทนทาน เป็นที่นิยมของสุภาพสตรีทั่วไป ซึ่งหาซื้อได้ที่ร้านค้าบริเวณถนนนครใน และถนนนางงาม