Make your own free website on Tripod.com
นกน้ำเพลินตา สมิลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานติณ ถิ่นธุรกิจแดนใต
 


อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง  


          อุทยานและน้ำตาเขาน้ำค้าง เป็นเทือกเขาสูง เป็นเขตแดนกั้นระหว่างอำเภอนาทวีกับ อำเภอสะเดา และเขตประเทศมาเลเซีย เป็นป่าสงวนมีที่พักสำหรับผู้ที่ชอบธรรมชาติ และมีน้ำตกอยู่บริเวณใกล้เคียง อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน้ำค้าง เป็นที่หลบซ่อนของโจรจีนคอมมิวนิสต์ที่เข้ามาก่อกวนในเขตชายแดนประเทศไทย เมื่อถูกโจมตีและกดดันจากทหาร จึงได้เข้ามอบตัวเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยทางราชการได้มอบที่ดินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นที่อยู่อาศัย และประกอบอาชีพโดยตั้งชื่อหมู่บ้านว่าหมู่บ้านปิยมิตร